cách tốt nhất là đi với người đó – Mark Twain.

Back to top button