Khung Vì Kèo Lợp Ngói Chuyên Nghiệp 2019

Khung Vì Kèo Lợp Ngói Chuyên Nghiệp 2019

Khung Vì Kèo Lợp Ngói Chuyên Nghiệp 2019

THIẾT KẾ HỆ KHUNG VÌ KÈO LỢP NGÓI CHUYÊN NGHIỆP 2019 Các thiết kế khung vì kèo lợp ngói của VNTRUSS được tính toán cường độ ứng xuất và khả năng chịu lức của giàn thép tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế, mang lại độ bền cao. Các tiêu chuẩn quốc […]

Những Điều Cần Biết Về Vì Kèo Thép Siêu Nhẹ

Những Điều Cần Biết Về Vì Kèo Thép Siêu Nhẹ

Gỗ và sắt hộp là vật liệu hàng đầu của mọi người khi xây nhà dựng cửa nhưng bên cạnh những ưu điểm thì gỗ và sắt hộp còn rất nhiều mặt hạn chế so với tình hình thời tiết tại nước ta hiện nay. Tuy nhiên với sự xuất […]